Az Általános Szerződési Feltételek legutóbbi frissítése: 15 szeptember 2023

1. Bemutatkozás

Jelen szerződési feltételek erre a weboldalra, valamint a termékeinkkel és szolgáltatásainkkal kapcsolatos tranzakciókra vonatkoznak. Önt további szerződések köthetik a velünk fennálló kapcsolataival vagy bármely tőlünk kapott termékével vagy szolgáltatásával kapcsolatban. Ha a kiegészítő szerződések bármely rendelkezése ütközik jelen Feltételek bármely rendelkezésével, akkor ezen kiegészítő szerződések rendelkezései az irányadóak és az irányadók.

2. Kötés

A weboldalra való regisztrációval, hozzáféréssel vagy egyéb módon történő használatával Ön elfogadja, hogy magára nézve kötelezőnek ismeri el az alábbi feltételeket. A weboldal puszta használata a jelen feltételek ismeretét és elfogadását jelenti. Bizonyos esetekben megkérhetjük Önt, hogy kifejezetten járuljon hozzá.

3. Elektronikus kommunikáció

A weboldal használatával vagy a velünk elektronikus úton történő kommunikációval Ön beleegyezik és tudomásul veszi, hogy a weboldalunkon elektronikusan kommunikálhatunk Önnel, vagy e-mailt küldünk Önnek, és beleegyezik abba, hogy minden megállapodást, értesítést, közzétételt és egyéb kommunikációt elektronikus úton eleget tesz bármely jogi követelménynek, beleértve, de nem kizárólagosan azt a követelményt, hogy az ilyen kommunikációt írásban kell megtenni.

4. Szellemi tulajdon

Mi vagy licencadóink birtokoljuk és ellenőrizzük a weboldalon, valamint a webhelyen megjelenített vagy azokon belül elérhető adatokon, információkon és egyéb erőforrásokon fűződő összes szerzői és egyéb szellemi tulajdonjogot.

4.1 Minden jog fenntartva

Hacsak az adott tartalom másként nem rendelkezik, Ön nem kap licencet vagy más jogot a szerzői jog, védjegy, szabadalom vagy más szellemi tulajdonjog alapján. Ez azt jelenti, hogy nem fog felhasználni, másolni, reprodukálni, előadni, megjeleníteni, terjeszteni, semmilyen elektronikus adathordozóba beágyazni, módosítani, visszafejteni, visszafejteni, átvinni, letölteni, továbbítani, bevételt szerezni, eladni, forgalomba hozni vagy kereskedelmi forgalomba hozni ezen a webhelyen található forrásokat. bármilyen formában, előzetes írásbeli engedélyünk nélkül, kivéve és csak abban az esetben, ha a kötelező jogszabályok (például az idézési jog) másként nem rendelkeznek.

5. Hírlevél

A fentiek ellenére hírlevelünket elektronikus formában továbbíthatja másoknak, akik érdeklődhetnek weboldalunk felkeresése iránt.

6. Harmadik fél tulajdona

Weboldalunk tartalmazhat hiperhivatkozásokat vagy más hivatkozásokat más felek webhelyeire. Nem figyeljük és nem vizsgáljuk át más felek webhelyeinek tartalmát, amelyekre ezen a weboldalon hivatkoznak. A más webhelyek által kínált termékekre vagy szolgáltatásokra az adott harmadik felek vonatkozó Feltételei és feltételei vonatkoznak. Az ezeken a webhelyeken kifejtett véleményeket vagy anyagokat nem feltétlenül osztjuk meg vagy hagyjuk jóvá.

Nem vállalunk felelősséget ezen oldalak adatvédelmi gyakorlatáért vagy tartalmáért. Ön viseli az ezen weboldalak használatával és bármely kapcsolódó harmadik fél szolgáltatásával kapcsolatos minden kockázatot. Nem vállalunk felelősséget semmilyen veszteségért vagy kárért, bármilyen módon okozott is, amely abból ered, hogy személyes adatait harmadik feleknek felfedte.

7. Felelősségteljes használat

Weboldalunk meglátogatásával Ön beleegyezik abba, hogy azt kizárólag a jelen Feltételek, a velünk kötött további szerződések, valamint a vonatkozó törvények, rendeletek, valamint az általánosan elfogadott online gyakorlatok és iparági irányelvek által engedélyezett célokra használja. Nem használhatja weboldalunkat vagy szolgáltatásainkat rosszindulatú számítógépes szoftverekből álló (vagy azokhoz kapcsolódó) anyagok használatára, közzétételére vagy terjesztésére; a weboldalunkról gyűjtött adatokat bármilyen direkt marketing tevékenységhez felhasználni, vagy bármilyen szisztematikus vagy automatizált adatgyűjtési tevékenységet folytatni a weboldalunkon vagy azzal kapcsolatban.

Szigorúan tilos olyan tevékenységben részt venni, amely a weboldalon kárt okoz vagy okozhat, vagy zavarja a weboldal teljesítményét, elérhetőségét vagy elérhetőségét.

8. Regisztráció

Regisztrálhat fiókot weboldalunkon. A folyamat során előfordulhat, hogy jelszót kell választania. Ön felelős a jelszavak és fiókinformációk bizalmas kezeléséért, és beleegyezik abba, hogy jelszavait, fiókinformációit vagy webhelyünkhöz vagy szolgáltatásainkhoz való biztonságos hozzáférését nem osztja meg más személlyel. Nem engedheti meg, hogy más személy használja fiókját a webhely eléréséhez, mert Ön felelős minden olyan tevékenységért, amely jelszavai vagy fiókjai használatával történik. Haladéktalanul értesítenie kell bennünket, ha tudomást szerez jelszava bármilyen közzétételéről.

A fiók megszüntetése után nem próbál meg új fiókot regisztrálni az engedélyünk nélkül.

9. Visszatérítési és visszaküldési szabályzat

9.1 Elállási jog

Önnek jogában áll 14 napon belül indoklás nélkül elállni a szerződéstől.

Az elállási határidő attól a naptól számított 14 nap elteltével jár le, amelyen Ön, vagy a szállítótól eltérő, az Ön által megjelölt harmadik fél az árut fizikai birtokba veszi.

Az elállási jog gyakorlásához Önnek egyértelmű nyilatkozattal (például postán, faxon vagy e-mailben küldött levélben) tájékoztatnia kell bennünket arról a döntéséről, hogy eláll a szerződéstől. Elérhetőségeink az alábbiakban találhatók. Használhatja a mellékelt modellt elállási űrlap, de nem kötelező.

Weboldalunkon elektronikusan is kitöltheti és benyújthatja az elállási nyilatkozat mintáját vagy bármely más egyértelmű nyilatkozatot weboldal.

Ha használja ezt a lehetőséget, késedelem nélkül visszaigazolást küldünk Önnek az elállás kézhezvételéről tartós adathordozón (például e-mailben).

Az elállási határidő betartásához elegendő, ha az elállási jog gyakorlásával kapcsolatos közleményét az elállási határidő lejárta előtt elküldi.

9.2 Az elállás következményei

Ha eláll a szerződéstől, visszatérítjük Önnek az Öntől kapott összes fizetést, beleértve a szállítási költségeket is (kivéve azokat a többletköltségeket, amelyek abból erednek, hogy Ön más szállítási módot választott, mint az általa kínált legolcsóbb normál szállítási mód. nekünk), indokolatlan késedelem nélkül, de minden esetben legkésőbb 14 napon belül attól a naptól számítva, amikor a szerződéstől való elállási döntéséről értesültünk. A visszatérítést ugyanazzal a fizetési móddal fogjuk végrehajtani, mint amelyet az eredeti tranzakcióhoz használt, kivéve, ha Ön kifejezetten másként állapodott meg; semmilyen esetben sem merül fel Önnek semmilyen díj az ilyen visszatérítés következtében.

Az árut indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb attól a naptól számított 14 napon belül vissza kell küldenie vagy át kell adnia nekünk, vagy az áru átvételére általunk meghatalmazott személynek. A határidő betartható, ha Ön a 14 napos határidő lejárta előtt visszaküldi az árut.

A visszatérítést mindaddig visszatarthatjuk, amíg vissza nem kaptuk az árut, vagy amíg Ön bizonyítékot nem szolgáltat az áru visszaküldésére vonatkozóan, attól függően, hogy melyik következik be korábban.

Önnek kell állnia az áru visszaküldésének közvetlen költségét.

Ön csak az áru természetének, jellemzőinek és működésének megállapításához szükséges kezeléstől eltérő kezelésből eredő értékcsökkenésért felelős.

Felhívjuk figyelmét, hogy az elállási jog alól van néhány jogi kivétel, ezért egyes tételeket nem lehet visszaküldeni vagy kicserélni. Értesíteni fogjuk, ha ez az Ön konkrét esetére vonatkozik.

10. Ötletbeadás

Ne adjon be olyan ötletet, találmányt, szerzői alkotást vagy egyéb, saját szellemi tulajdonának tekinthető információt, amelyet bemutatni szeretne nekünk, kivéve, ha korábban aláírtuk a szellemi tulajdonra vonatkozó megállapodást vagy titoktartási megállapodást. Ha ilyen írásos megállapodás hiányában közli velünk, akkor világméretű, visszavonhatatlan, nem kizárólagos, jogdíjmentes engedélyt ad nekünk a tartalom bármely meglévő vagy jövőbeli médián történő felhasználására, reprodukálására, tárolására, adaptálására, közzétételére, fordítására és terjesztésére. .

11. A használat megszüntetése

Saját belátásunk szerint bármikor módosíthatjuk vagy megszakíthatjuk a hozzáférést a webhelyhez vagy az azon található szolgáltatásokhoz, ideiglenesen vagy véglegesen. Ön beleegyezik abba, hogy nem vállalunk felelősséget sem Ön, sem harmadik fél felé a webhelyhez való hozzáférésének vagy használatának vagy a webhelyen megosztott bármely tartalom ilyen jellegű módosításáért, felfüggesztéséért vagy megszakításáért. Ön nem lesz jogosult semmilyen kompenzációra vagy egyéb kifizetésre, még akkor sem, ha bizonyos funkciók, beállítások és/vagy bármely tartalom, amelyet Ön hozzájárult, vagy amelyre támaszkodni kezdett, véglegesen elveszett. Tilos a weboldalunkon található hozzáférés-korlátozási intézkedéseket megkerülni, megkerülni, illetve megkerülni vagy megkerülni.

12. Garanciák és kötelezettségek

Ebben a szakaszban semmi sem korlátozza vagy zárja ki a törvény által feltételezett garanciákat, amelyek korlátozása vagy kizárása jogellenes lenne. Ez a weboldal és a weboldalon található összes tartalom „ahogy van” és „ahogy elérhető” alapon kerül közzétételre, és pontatlanságokat vagy tipográfiai hibákat tartalmazhat. Kifejezetten elutasítunk mindennemű, kifejezett vagy hallgatólagos garanciát a Tartalom elérhetőségére, pontosságára vagy teljességére vonatkozóan. Nem vállalunk garanciát arra, hogy:

  • ez a weboldal vagy termékeink vagy szolgáltatásaink megfelelnek az Ön igényeinek;
  • ez a weboldal megszakítás nélkül, időben, biztonságosan vagy hibamentesen lesz elérhető;
  • az Ön által ezen a weboldalon keresztül vásárolt vagy beszerzett bármely termék vagy szolgáltatás minősége megfelel az Ön elvárásainak.

Ezen a weboldalon semmi sem minősül jogi, pénzügyi vagy orvosi tanácsnak, és nem is szándékozik annak minősülni. Ha tanácsra van szüksége, forduljon megfelelő szakemberhez.

Ennek a szakasznak a következő rendelkezései a vonatkozó jogszabályok által megengedett maximális mértékig érvényesek, és nem korlátozzák vagy zárják ki felelősségünket olyan ügyekben, amelyek esetében a felelősség korlátozása vagy kizárása törvénytelen vagy illegális lenne számunkra. Semmilyen esetben sem vállalunk felelősséget olyan közvetlen vagy közvetett károkért (beleértve a haszon- vagy bevételkiesésből eredő károkat, az adatok, szoftverek vagy adatbázisok elvesztését vagy megsérülését, vagy tulajdon vagy adatok elvesztését vagy kárát), amelyeket Ön vagy bármely harmadik személy ért. félnek, amely a weboldalunkhoz való hozzáférésből vagy annak használatából ered.

Kivéve, ha bármely további szerződés kifejezetten másként rendelkezik, maximális felelősségünk Ön felé a weboldalból vagy a webhelyen keresztül forgalmazott vagy értékesített bármely termékből és szolgáltatásból eredő vagy azokkal kapcsolatos minden kárért, függetlenül a felelősséget kiszabó jogi lépések formájától ( akár szerződésben, méltányosságban, gondatlanságban, szándékolt magatartásban, jogellenes károkozásban vagy egyébben) a teljes árra korlátozódik, amelyet Ön fizetett nekünk az ilyen termékek vagy szolgáltatások vásárlásáért vagy a webhely használatáért. Ez a korlát összességében vonatkozik az Ön összes követelésére, cselekményére és keresetének minden fajtájára és természetére.

13. Adatvédelem

Weboldalunk és/vagy szolgáltatásaink eléréséhez előfordulhat, hogy a regisztrációs folyamat részeként meg kell adnia magáról bizonyos adatokat. Ön elfogadja, hogy az Ön által megadott információk mindig pontosak, helyesek és naprakészek.

Személyes adatait komolyan vesszük, és elkötelezettek vagyunk az Ön adatainak védelme mellett. Nem használjuk fel e-mail címét kéretlen levelekre. Az általunk Önnek küldött e-mailek kizárólag a megállapodás szerinti termékek vagy szolgáltatások nyújtásával kapcsolatosak.

Kidolgoztunk egy szabályzatot az esetleges adatvédelmi aggályok kezelésére. További információért kérjük, tekintse meg oldalunkat Adatvédelmi nyilatkozat és a miénk Cookie-szabályzat.

14. Exportkorlátozások / Jogi megfelelés

Tilos a weboldalhoz való hozzáférés olyan területekről vagy országokból, ahol a webhelyen értékesített termékek vagy szolgáltatások tartalma vagy vásárlása illegális. Nem használhatja ezt a weboldalt Szlovákia exporttörvényeinek és szabályozásainak megsértésével.

15. Hozzárendelés

Előzetes írásbeli hozzájárulásunk nélkül nem ruházhatja át, ruházhatja át vagy nem ruházhatja alvállalkozásba a jelen Feltételek szerinti jogait és/vagy kötelezettségeit részben vagy egészben harmadik félre. A jelen szakaszt sértő állítólagos megbízás semmis.

16. Jelen feltételek megsértése

A jelen Általános Szerződési Feltételek szerinti egyéb jogaink sérelme nélkül, ha Ön bármilyen módon megsérti ezeket a feltételeket, megtehetjük az általunk megfelelőnek ítélt lépéseket a jogsértés kezelésére, ideértve a webhelyhez való hozzáférésének ideiglenes vagy végleges felfüggesztését, a kapcsolatfelvételt internetszolgáltatóját, hogy kérje, hogy blokkolja az Ön hozzáférését a webhelyhez, és/vagy indítson jogi lépéseket Ön ellen.

17. Kártalanítás

Ön beleegyezik abba, hogy kártalanít, megvéd és véd minket minden olyan követeléssel, kötelezettséggel, kárral, veszteséggel és kiadással szemben, amely a jelen Feltételek és feltételek, valamint a vonatkozó törvények megsértésével kapcsolatos, beleértve a szellemi tulajdonjogokat és a személyiségi jogokat. Ön haladéktalanul megtéríti nekünk az ilyen követelésekkel kapcsolatos vagy azokból eredő kárainkat, veszteségeinket, költségeinket és kiadásainkat.

18. Lemondás

A jelen Feltételekben és bármely Megállapodásban meghatározott bármely rendelkezés végrehajtásának elmulasztása, vagy a felmondási jog gyakorlásának elmulasztása nem értelmezhető az ilyen rendelkezésekről való lemondásként, és nem befolyásolja a jelen Feltételek vagy bármely más szerződés érvényességét. Megállapodás vagy annak bármely része, vagy ezt követően az egyes rendelkezések végrehajtásának joga.

19. Nyelv

Jelen Általános Szerződési Feltételek kizárólag az alábbiakban kerülnek értelmezésre és értelmezésre szlovák. Minden értesítés és levelezés kizárólag ezen a nyelven készül.

20. Teljes megállapodás

Jelen Általános Szerződési Feltételek, valamint a mi adatvédelmi nyilatkozat és cookie szabályzat, a teljes megállapodást jelentik Ön és a Red cube s.r.o. között a webhely Ön általi használatával kapcsolatban.

21. Jelen feltételek frissítése

Ezeket a feltételeket időről időre frissíthetjük. Az Ön kötelessége, hogy rendszeresen ellenőrizze a jelen Feltételek változásait vagy frissítéseit. A jelen Általános Szerződési Feltételek elején megadott dátum a legutóbbi felülvizsgálat dátuma. A jelen Általános Szerződési Feltételek módosításai akkor lépnek hatályba, amikor az ilyen változtatásokat közzétesszük ezen a weboldalon. A módosítások vagy frissítések közzétételét követően a webhely további használata a jelen Feltételek betartására és magára nézve kötelező érvényű nyilatkozatának minősül.

22. A jog és a joghatóság megválasztása

A jelen Feltételekre Szlovákia törvényei az irányadók. A jelen Általános Szerződési Feltételekkel kapcsolatos viták a szlovákiai bíróságok joghatósága alá tartoznak. Ha a bíróság vagy más hatóság a jelen Feltételek bármely részét vagy rendelkezését érvénytelennek és/vagy a vonatkozó jogszabályok szerint végrehajthatatlannak találja, az adott részt vagy rendelkezést a megengedett legnagyobb mértékben módosítják, törölik és/vagy érvényesítik, hogy érvényesíteni a jelen Feltételek szándékát. A többi rendelkezést ez nem érinti.

23. Elérhetőségek

Ennek a weboldalnak a tulajdonosa és üzemeltetője a Red cube sro.

A jelen Általános Szerződési Feltételekkel kapcsolatban a mi oldalunkon keresztül léphet kapcsolatba velünk kapcsolatba lépni oldalon.

24. Letöltés

Te is Letöltés Általános Szerződési Feltételeinket PDF formátumban.